Sjötransporter

För olika sorters transporter med båt i Pellinge skärgård har vi en 9 meter lång och 4 meter bred arbetsbåt med 6 tons bärförmåga.

Båten är utmärkt för att lägga ut bojtyngder samt att kolla dem efter behov eftersom den har en Hiab-lyftkran i fören som lyfter 1 000 kg.

Båten används också mycket för att lägga ut pontonbryggor, vid fraktning av byggnadsmaterial eller ved ut till holmar och vid flyttningar. Det går också bra att bogsera med båten till exempel stockar eller dylikt.

 

Ta kontakt
Sundö arbetsbåt och transportbåt

Grävmaskinsjobb

Vi utför:

  • vägarbeten, nya vägar samt förbättring av vägar
  • husgrunder
  • nergrävning av vattenrör, elkablar och avloppssystem