Ta kontakt

Sundö gård
Sundövägen 5
07370 Pellinge

E-post: info@sundo.fi

FO-nummer: 1359465-3

Mikael Sundbäck
tel. 040 835 9898

Mikael sköter helhjärtat om Sundö jordbruk i åtminstone tionde generation. Till hans fritidsintressen hör skidning, skogen, friluftsliv och skärgården.

Mikael Sundbäck

Camilla Sundbäck
tel. 0400 448 485

Camilla kom till Sundö 1984 med sin häst som skulle på sommarbete till holmen. Till hennes fritidsintressen hör hundar, hantverk, fotografering och skärgården.

Camilla Sundbäck