Julgranar och julgransförsäljning

Vi har odlat och sålt julgranar vid Borgå å samt direkt från gården sedan år 1990. I samband med Pellinge skärgårdsjul säljs också Sundö Gårds julgranar.

Julgranarna odlas på Sundö samt på en holme, varifrån de fraktas antingen med båt eller med snöskoter, beroende på vädret och om isen redan lagt sig.

Det tar ca 8-12 år för en julgran att växa sig till sin rätta storlek. För att få jämna och täta julgranar så klipps de två gånger per år. Varje år planteras det nya granar, plantorna är då två år gamla.

 

Förfrågningar
Sundö julgran

Vi jobbar bland julgranar

Ogräsbekämpningen runt granarna sköter fåren om!